Meistä

Haluamme olla toteuttamassa kestävyysmurrosta, jota maailma kipeästi tarvitsee:

LUONTOKATO ON PYSÄYTETTÄVÄ.

Me uskomme, että yrityksillä sekä muilla talouden ja yhteiskunnan toimijoilla on tässä muutoksessa keskeinen rooli. Tuemme yrityksiä ja muita organisaatioita niiden luontovaikutusten tunnistamisessa, mittaamisessa ja raportoinnissa. Vain liiketoiminta, jota ei tehdä luonnon kustannuksella, voi olla aidosti kestävää ja vastuullista.

Luontoa Consultingin asiantuntijoilla on vuosikymmenten kokemus kestävän liiketoiminnan ja luontotavoitteiden yhteensovittamisesta. Haluamme omalla työllämme olla varmistamassa, että myös tulevilla sukupolvilla on elinkelpoinen maapallo, jossa sekä luonto että ihmiset voivat hyvin.


Palveluitamme

Tarjoamme yrityksille monipuolisia vastuullisuuspalveluita. Ydinosaamistamme ovat yritysten luontovaikutukset sekä ympäristövastuun kytkeytyminen ihmisten hyvinvointiin.

Olittepa sitten ottamassa vasta ensiaskeleitanne vastuullisuustyössä tai edelläkävijöitä alallanne, autamme teitä ottamaan työssänne seuraavan askeleen!


Ajankohtaista

Lue uusimmat kuulumisemme ja uutisemme!

Vihreä siirtymä aiheuttaa kasvavaa painetta uusille maankäyttöhankkeille Saamenmaalla niin Suomessa, Norjassa, Venäjällä kuin Ruotsissa. Erityisesti tuulivoimaan ja kaivosteollisuuteen liittyviä hankkeita on suunnitteilla ja vireillä lukuisia. 
Tarvitsemme suuria muutoksia liiketoimintamalleihin ja niitä ohjaaviin kulutustottumuksiimme, jotta planeettamme säilyy elinvoimaisena tulevillekin sukupolville. Toimien hitaudessa vedotaan usein datan tai ymmärryksen puutteeseen, ja edellä kuvatut edistysaskeleet tekoälyn hyödyntämisessä vauhdittavat tältä osin positiivista kehitystä.
Ulkomaisen työvoiman asianmukaisen kohtelun ja ihmisoikeuksien turvaaminen on metsäsektorin arvoketjuille kriittisen tärkeää. Metsäteollisuus rakentuu hyvän metsänhoidon varaan, ja ongelmat arvoketjun alkupäässä tulevat heijastumaan yhä vahvemmin myös puuta jalostavan teollisuuteen.