Luontoa

Luontoan missiona on olla toteuttamassa systeemistä muutosta, missä talouskasvu kytketään irti luonnon köyhtymisestä ja luonnonvarojen ylikulutuksesta. Samalla haluamme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden merkitykselliseen työhön yhteisössä, jossa jokainen tulee arvostetuksi ja saa loistaa työssään omia vahvuuksiaan hyödyntäen.


Luontoan tärkeimmät arvot ovat luotettavuus, avoimuus ja yhdenvertaisuus. Nämä ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Asiakkaillemme arvomme näkyy korkeatasoisesti ja ajallaan toteutettuina palveluina, jotka perustuvat aina viimeisimpään tutkittuun tietoon. Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kunnioittaen ja kuunnellen. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme tavoitteet, arvot ja kulttuurin ja pyrimme aina työssämme pitkäjänteisiin, molempia hyödyttäviin kumppanuuksiin.

Tiimi

Tiimillämme on laaja-alainen ymmärrys eri liiketoimintasektoreiden luontovaikutuksista ja käytännönläheinen kokemus niiden hallinnasta. Olemme työskennelleet luontovaikutusten ja yritysvastuun kysymyksissä kansainvälisistä pörssiyhtiöistä startupeihin, julkisella sektorilla, politiikassa, liikkeenjohdon konsultoinnissa, ja kansalaisjärjestöissä. Olemme katsoneet luontoa hyvin erilaisten linssien takaa, ja ymmärrämme miten eri näkökulmia voidaan yhteensovittaa. Hyödynnämme töissämme laajaa yhteistyöverkostoamme, joka koostuu kokeneista liike-elämän ja tiedeyhteisön edustajista.

Inka Musta
Toimitusjohtaja, osakas

Inka Musta

Inkalla on vahva kokemus luonto- ja vastuullisuustyön strateginen johtamisesta sekä sidosryhmäsuhteiden ja vastuullisuusriskien hallinnasta. Inka tuntee kehittyvät lainsäädännön vaatimukset (mm. CSRD, CSDDD) sekä luontotyötä tukevat viitekehykset (TNFD, SBTN) ja hän on johtanut näihin liittyviä hankkeita erityyppisille ja -kokoisille asiakkaille. Inkalla on erityisosaamista liiketoiminnan sosiaalisten ja luontoon liittyvien vaikutusten yhtymäkohdista, erityisesti liittyen alkuperäiskansojen oikeuksiin ja vihreään siirtymään.

Johanna Haapala
Johtava konsultti, osakas

Johanna Haapala

Johannalla on pitkä kokemus luontovaikutusten hallinnasta yritysten hankinta- ja toimitusketjuissa. Hänen kokemuksensa kattaa luontovaikutusten arvioinnit ja ympäristöohjelmat, vapaaehtoiset sertifiointijärjestelmät, vesiensuojeluohjelmien ja toimenpidesuunnitelmien laatimisen, sekä kestävyysregulaation ja -standardien toimeenpanon.​
Paloma Hannonen
Johtava luontoasiantuntija

Paloma Hannonen

Paloma aloittaa Luontoalla elokuussa 2024

Paloma on työskennellyt lähes kahden vuosikymmenen ajan luontopolitiikan parissa sekä kansalaisjärjestöissä että poliittisissa organisaatioissa. Hän on koulutukseltaan biologi. Palomalla on vahva ekologinen osaaminen, luontoon liittyvän kotimaisen ja kansainvälisen lainsäädännön tuntemus, sekä vankka kokemus regulaation jalkauttamisesta erityisesti maankäyttösektorilla. Paloma on kokenut sidosryhmätyön tekijä.
Lauri Moisander
Johtava konsultti, osakas

Lauri Moisander

Laurilla on vankka kokemus luontovaikutusten arvioinneista, luontotavoitteisiin liittyvien vapaaehtoisten viitekehysten ja sertifiointijärjestelmien kehityksestä, sekä mittaamis- ja monitorointimenetelmien kehityksestä. Hänellä on erityisosaamista liiketoiminnan luonto- ja ilmastoriskien mallinnuksesta ja näiden taloudellisten vaikutusten arvioinnista.
Krista Pokkinen
Luontoasiantuntija

Krista Pokkinen

Krista on ympäristötieteilijä, jolla on erityisosaamista luontovaikutusten arviointiin, luontohaittojen ja luontojalanjäljen laskentaan sekä ekologiseen kompensaatioon liittyen. Ympäristötieteiden lisäksi Krista on opiskellut lakia ja taloustieteitä, joten hänellä on laajaa, monitieteistä näkemystä kestävyyshaasteiden ratkaisusta.
Lauri Tamminen
Myynti- ja asiakkuusjohtaja, osakas

Lauri Tamminen

Laurilla on yli 15 vuoden kansainvälinen kokemus luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelusta ja liiketoiminnan kehityksestä. Hänen erityisosaamistaan on liiketoiminnan luontovaikutuksiin liittyvien mittaus-, suunnittelu- ja seurantajärjestelmien kehitys ja implementointi, sekä paikkatiedon ja tekoälyn hyödyntäminen luonto- ja ilmastovaikutusten arvioinnissa.
Panu Halme
Neuvonantaja

Panu Halme

Dosentti, luonnonsuojelubiologi ja yliopistonlehtori Panu Halme vahvistaa Luontoan ekologista osaamista ja tuo uusimman tieteellisen tiedon mukaan Luontoan työhön. Panu on arvostettu tutkija ja yhteiskunnallinen keskustelija. Hän on ollut mukana lukuisissa tutkimus- ja selvityshankkeissa eri sektoreiden luontovaikutusten selvittämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi kohti luontopositiivisuutta. Viime aikoina yksi hänen keskeisimmistä tutkimusaiheistaan on ollut ekologisten kompensaatioiden kehittäminen.