Precilience: Uusia täsmäratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi maa- ja metsätalouteen Euroopan boreaalisella alueella

Precilience on uusi 10 miljoonan euron Horizon Europe -hanke, jossa kehitetään tarkkoja ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi yhdessä maa- ja metsätaloustoimijoiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa Tanskan, Viron, Suomen, Norjan ja Ruotsin boreaalisilla alueilla.

Precilience-hankkeen kumppanina Luontoa konseptoi, suunnittelee ja koordinoi hankkeen sidosryhmätyötä sekä tukee hankekumppaneita sidosryhmäyhteistyön toteuttamisessa.

”Precilience-hanke keskittyy yhteistyöhön sidosryhmien kanssa ja pyrkii ymmärtämään, kuinka voimme tehokkaimmin varmistaa tieteeseen perustuvien ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategioiden omaksumisen metsä- ja maataloudessa. Jotta hanke saavuttaisi tavoitteensa ja sen vaikutukset ilmastonmuutoksen sopeutumisessa voidaan maksimoida, meidän on taattava vahva sidosryhmien osallistuminen projektin kaikissa vaiheissa. Näin voimme ottaa huomioon tiedeperusteisten ratkaisujen käyttöönoton mahdollisuudet ja haasteet”, toteaa hanketta Luontoalla johtava Lauri Moisander.

Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti boreaalisiin alueisiin ja niiden yhteisöihin, sillä nämä alueet lämpenevät kolme kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Maa- ja metsätaloustoimijat sekä maanomistajat kohtaavat muuttuvien olosuhteiden vuoksi merkittäviä haasteita. Tämä luo akuutin tarpeen käytännössä kokeilluille ratkaisuille, jotka auttavat sopeutumaan ja varautumaan tulevaisuuden ilmastoon. Precilience pyrkii kehittämään tarkkoja ratkaisuja, jotka parantavat maa- ja metsätaloussektoreiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.

Precilience pyrkii kaventamaan kuilua tieteen ja paikallisten toimijoiden välillä kohdennetuilla, yhteistyössä suunnitelluilla käytännön toimenpiteillä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Uudet ratkaisut kehitetään yhdessä niiden toimijoiden kanssa, jotka niitä eniten tarvitsevat. Näin varmistetaan, että hankkeen tuloksena syntyy helposti käytäntöön vietäviä työkaluja. Ratkaisuja testataan maa- ja metsätalouden todellisissa tuotantoympäristöissä, ja niitä sovelletaan muilla vastaavilla alueilla.

Ratkaisuja kehitetään ja testataan yhdellätoista ydinalueella ja neljällä replikaattialueella Euroopan boreaalisella alueella tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa Tanskassa, Virossa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Hankkeen tutkimusaiheita ovat:

  • Sopeutumisstrategioiden yhteiskehittäminen
  • Maatalouden tuotannon monipuolistaminen
  • Kestävä vedenhallinta ja -kierto
  • Maaperän toiminnan parantaminen
  • Ilmastonmuutokselle alttiiden metsätyyppien arviointi
  • Innovatiivinen metsien uudistaminen kuivuudelle alttiilla alueilla
  • Luonnonläheisempi metsänhoito
  • Ilmastoa huomioiva taimi- ja siemenmateriaalin käyttö metsien uudelleenistutuksessa.

Hanke kutsuu laajasti yksilöitä ja organisaatioita osallistumaan, jakamaan tietoa ja työstämään yhdessä ratkaisuja. Hankkeessa on mukana 16 organisaatiota, ja sitä johtaa Luonnonvarakeskus (Luke) Suomesta. Muut mukana olevat organisaatiot ovat Aarhusin yliopisto, Norjan biotalouden tutkimuslaitos (NIBIO), Viron maatalousyliopisto, Luontoa Oy, Oppla, Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto, Münchenin teknillinen yliopisto, Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos, Skogkurs Forestry Extension Institute Norjassa, Østfoldin lääninhallitus, Indre Østfoldin kunta, SEGES Innovation, Soil Protection Estonia, Eesti Erametsaliit ja Riigimetsa Majandamise -keskus.

Precilience tarjoaa maa- ja metsätaloustoimijoille, maanomistajille ja muille toimijoille tarkkoja ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, tukien samalla luonnon monimuotoisuutta, Euroopan vihreää siirtymää sekä maailmanlaajuisia tavoitteita Global Biodiversity Framework -kehyksessä. Tavoitteena on nopeuttaa luonnon suojelua ja ennallistamista globaalisti.

Lisätietoja: www.precilience.eu

Kuva: Noppe Herlinde

LinkedIn
Facebook
Threads
X
WhatsApp
Email