Viisi vinkkiä onnistuneeseen sidosryhmädialogiin

Onnistunut sidosryhmädialogi ei vaadi ihmetekoja, vaan lähinnä kykyä kommunikoida, osoittaa empatiaa ja olla ihminen ihmiselle. Lue asiantuntijoidemme vinkit parempaan sidosryhmädialogiin!

Onnistunut sidosryhmädialogi ei vaadi ihmetekoja, vaan lähinnä kykyä kommunikoida, osoittaa empatiaa ja olla ihminen ihmiselle. Lue asiantuntijoidemme vinkit parempaan sidosryhmädialogiin!

1. Ole ihminen ihmiselle

Kohtaa sidosryhmä avoimesti ja arvostaen. Kuuntele, osoita ymmärrystä ja empatiaa. Ole ihminen, älä persoonaton yrityksen edustaja. Usein jo pelkkä kokemus kuulluksi tulemisesta auttaa. Muista myös, ettet ruoki stereotypioita ja vastakkainasettelua yrityksesi sisällä.

2. Kohtaa kasvokkain

Jos mahdollista, pyri tapaamaan kasvokkain. Ilmeet, eleet ja äänensävy viestivät enemmän ja tulevat paremmin ymmärretyksi, kuin pelkkä kirjoitettu viestintä. Puhelukin on sähköpostia parempi vaihtoehto.

3. Vie keskustelu paikalliselle tasolle

On paljon helpompi puhua asioista, kun molemmat osapuolet ovat paikallisia. Vaikka yrityksen sidosryhmäjohtaja Helsingistä olisi sliipattu ja taitava sanankäyttäjä,  löydetään paikallisesti helpommin yhteisiä näkökulmia tilanteeseen. Yrityksen paikallinen työntekijä on itsekin osallinen ja saattaa kuulua vaikkapa samaan metsästysseuraan kuin sidosryhmän edustaja.

4. Varaudu ajoissa

Mitä aiemmin aloitat vuoropuhelun, sitä parempi. Tunnista yritykselle tärkeät sidosryhmät ja suunnittele huolella prosessi sidosryhmien osallistamiseksi. Rakenna hyviä suhteita pitkäjänteisesti – ei vasta silloin, kun konflikti on käsillä. Taitava osallistaminen lisää merkittävästi yrityksen paikallista hyväksyttävyyttä. Avoimella viestinnällä varmistat, että toimintaasi ei koeta salamyhkäiseksi.

5. Paranna valmiuksia

Kriiseillä on tapana eskaloitua nopeasti. Kenttätyöntekijä voi joutua yhtäkkiä ja  kenties ilman minkäänlaista valmistautumista keskelle rajuakin keskustelua, ehkä jopa vastaamaan yritykseen kohdistuviin syytöksiin ilman riittäviä valtuuksia päätöksentekoon. Valmenna henkilöstöä sidosryhmien ennakoivaan osallistamiseen ja riskien tunnistamiseen. Harjoitelkaa vaativia tilanteita ja varmistakaa, että työntekijöille on saatavissa riittävä tuki keskustelujen käymiseen.

LinkedIn
Facebook
Threads
X
WhatsApp
Email