Uskottava ympäristöviestintä pohjautuu luotettavaan dataan

Ympäristöväittämät ja vastuullisuusviestintä puhuttavat eri organisaatioissa, kun regulaatio aiheen ympärillä kiristyy. Myös kuluttajat vaativat yksiselitteisempää markkinointia valintojensa tueksi. Luontoa järjesti yhdessä Laininen Law’n ja Nordic Offsetin kanssa ympäristöväittämiä ja -vastuuta käsitelleen aamiaistilaisuuden toukokuun alussa.

Ympäristöväittämät ja vastuullisuusviestintä puhuttavat eri organisaatioissa, kun regulaatio aiheen ympärillä kiristyy. Myös kuluttajat vaativat yksiselitteisempää markkinointia valintojensa tueksi. Luontoa järjesti yhdessä Laininen Law’n ja Nordic Offsetin kanssa ympäristöväittämiä ja -vastuuta käsitelleen aamiaistilaisuuden toukokuun alussa. Keskeiseksi kysymykseksi tilaisuudessa nousi, mitä organisaatio sitten voi enää vastuullisuusasioista sanoa ilman pelkoa viherpesijäksi leimautumisesta? Vastaus on, että ihan kaiken, mikä pohjautuu luotettavaan dataan. Datan avulla organisaatio voi tehdä väittämiä uskottavasti ja vailla juridisia huolia.

Luontojalanjäljen ymmärtäminen on strategisesti tärkeää

Organisaatio voi oppia tuntemaan oman liiketoiminnan luonto- ja ilmastovaikutukset laskemalla hiilijalanjäljen rinnalle myös luontojalanjäljen, ja asettamalla muutokselle tiedepohjaisia tavoitteita.

Luontojalanjäljen laskenta auttaa organisaatiota ymmärtämään, kuinka suuri ympäristövaikutus niiden toiminnalla on. Laskenta pohjautuu luontokadon ajureihin, kuten maankäytön muutokseen, luonnonvarojen hyödyntämiseen, ja kasvihuonekaasupäästöihin. Luontojalanjälki siis kertoo, kuinka paljon organisaation toiminta vaikuttaa luontoon kattaen koko arvoketjun. Laskennassa tuotettu tieto mahdollistaa konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Luontojalanjälkilaskenta tuottaakin organisaatiolle strategisesti tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi.

Viitekehykset auttavat riskinarvioinnissa – sekä organisaatiota että rahoittajaa

Jalanjälkilaskennan lisäksi organisaation on tärkeää ymmärtää toimintaansa liittyvät luontoriskit. Yksi tapa riskien ja niiden vaikutusten arvioimiseksi on käyttää TNFD- eli Taskforce on Nature-related Financial Disclosures -viitekehystä. Työkalu auttaa organisaatioita ymmärtämään paremmin, miten esimerkiksi ilmastonmuutos, vesivarojen niukkuus tai luonnon monimuotoisuuden väheneminen voivat vaikuttaa niiden toimintaan ja taloudelliseen suorituskykyyn. TNFD -viitekehys on tulossa vauhdilla erityisesti finanssisektorin käyttöön, missä toimijat arvioivat sijoitustensa sekä rahoittamiensa kohteiden riskejä ja vastuullisuutta.

Kasvua voi tapahtua kestävästi vain luontoa uudistavaan suuntaan

Miksi sitten organisaatioiden kannattaa ottaa toiminnan luontovaikutukset huomioon? Yksinkertaisesti siksi, että uudistava liiketoiminta on pitkällä aikavälillä kannattavampaa. Vähentämällä ympäristövaikutuksiaan ja ottamalla vastuuta luonnosta organisaatiot voivat vähentää hankintaketjuun tai infrastruktuuriin liittyviä riskejä, kehittää uutta liiketoimintaa ja mahdollisuuksia, parantaa mainettaan, houkutella uusia asiakkaita ja sijoittajia sekä vähentää sidosryhmäpainetta. Lisäksi organisaatioiden uudistavilla ratkaisuilla voi olla merkittävä positiivinen vaikutus ympäröivälle yhteiskunnalle.

Organisaatioiden luontovastuu ei ole vain velvollisuus vaan myös mahdollisuus. Ottamalla erilaiset elinympäristöt ja muunlajiset huomioon päätöksenteossaan, organisaatio parantaa samalla oman ydintoimintansa elinkelpoisuutta pitkällä aikavälillä. Jokainen askel kohti kestävämpää liiketoimintaa on askel oikeaan suuntaan – kohti tasapainoista suhdetta ihmisen ja muun luonnon välillä.

 Aamiaistilaisuuden esitysmateriaalit voit pyytää laittamalla viestin info@luontoaconsulting.fi!

Teksti: Johanna Haapala, Senior Consultant, Luontoa

Kuva: Dim Hou on Unsplash

LinkedIn
Facebook
Threads
X
WhatsApp
Email