Parasta tietoa ja ketterää palvelua

Tiimillämme on pitkä työkokemus vaativista asiantuntija- ja johtotehtävistä aina kansainvälisistä pörssiyrityksistä startupeihin, kansalaisjärjestöihin, valtionhallintoon ja edunvalvontaorganisaatioihin. Teemme vastuullisuustyötä strategisella tasolla, mutta emme pelkää laittaa käsiämme saveen, kun strategia pitää saada jalkautetuksi käytännössä organisaation jokaiselle tasolle.

Luontoa Consulting on ketterä ja asiantunteva kumppani kaiken kokoisille organisaatioille kestävyysmurroksen toteuttamisessa. Tunnemme yritysvastuun vaatimukset ja tiedämme kuinka ne sovitetaan yhteen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Toimimme verkostomaisesti yhdessä asiantuntijakumppaneidemme kanssa. Tämän ansiosta voimme ottaa vastaan laajojakin toimeksiantoja.

Ota yhteyttä, jos voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi matkallanne kohti kestävämpää tulevaisuutta!

Tiimimme

Co-Founder & Senior Consultant

Johanna Haapala

Johanna on aloittanut työuransa metsätalouden kentän tehtävistä, joista hän on kulkenut kohti ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyviä tehtäviä. Johanna on strateginen visionääri, jolla on lisäksi vahvaa osaamista ja näkemystä vastuullisuustyön käytännön jalkauttamisesta organisaatioiden kaikille tasoille. Erityisosaamista Johannalla on muun muassa sosiaalisen vastuun ja vesistöjenhoidon teemoissa. Johanna on inspiroiva kouluttaja, joka energisyydellään innostaa myös muut mukaan vastuullisuustyötä parantamaan.

Co-Founder & Senior Consultant

Lauri Moisander

Lauri on työurallaan toiminut niin metsäteollisuuden kuin järjestöjen palveluksessa Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on kokenut sidosryhmien näkemysten yhteensovittaja, jonka erityisosaamista on vastuullisten toimintaperiaatteiden ja prosessien kehittäminen, sekä maankäytön vaikutusten tunnistaminen ja mittaaminen. Laurilla on laaja kokemus vaativien, kansainvälisten sidosryhmäprojektin suunnittelusta aina niiden onnistuneeseen läpivientiin saakka, ja hän omaa laajat kansainväliset verkostot. Jos olet kiinnostunut yrityksesi toiminnan kestävyysvaikutusten tunnistamisesta ja mittaamisesta, ota yhteyttä!

Co-Founder & CEO

Inka Musta

Inka on koulutukseltaan metsäekologi ja yritysvastuun pitkän linjan ammattilainen, joka on tehnyt uraa kansainvälisissä tehtävissä erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä teemoissa metsäteollisuudessa sekä poliittisen vaikuttamisen parissa. Inkalla on vahvaa kokemusta vastuullisuusstrategioista, -raportoinnista ja viestinnästä. Hän on myös kokenut sidosryhmäyhteistyön tekijä ja tuntee hyvin eri sidosryhmien vaatimukset vastuullisuudelle. Vihreän siirtymän oikeudenmukainen toteuttaminen polkematta esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeuksia, on Inkan sydäntä lähellä.

Senior Consultant

Lauri Tamminen

Laurilla on vahva kansainvälinen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja liikkeenjohdon konsultoinnista. Hänellä on erityisosaamista paikkatiedon, modernien tiedonkeruumenetelmien, ja tekoälyn hyödyntämisestä luonnonvarojen hallinnassa. Laurilla on kokemusta myös ohjelmistokehityksestä, ja laaja ymmärrys siitä, miten uusia teknologioita voidaan valjastaa palvelemaan vastuullista liiketoimintaa.

Lauria ajaa eteenpäin halu auttaa asiakkaitamme kestävyysmurroksessa, joka takaa elinvoimaisen planeetan hänen lapsilleen ja lapsenlapsilleen.

Neuvonantaja

Panu Halme

Dosentti, luonnonsuojelubiologi ja yliopistonlehtori Panu Halme vahvistaa Luontoan ekologista osaamista ja tuo uusimman tieteellisen tiedon mukaan Luontoan työhön. Panu on arvostettu tutkija ja yhteiskunnallinen keskustelija. Hän on ollut mukana lukuisissa tutkimus- ja selvityshankkeissa eri sektoreiden luontovaikutusten selvittämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi kohti luontopositiivisuutta. Viime aikoina yksi hänen keskeisimmistä tutkimusaiheistaan on ollut ekologisten kompensaatioiden kehittäminen.

Panu haluaa olla tukemassa yrityksiä ilmasto- ja luontokriisien ratkaisussa ja tuoda osaamisensa Luontoan kautta vahvemmin yhteiskunnan käyttöön.


Neuvonantaja

Pirita Näkkäläjärvi

Pirita Näkkäläjärvellä on uniikki profiili, jossa yhdistyvät globaali liiketoiminta sekä alkuperäiskansojen oikeuksien edistäminen median ja poliittisen vaikuttamisen keinoin. Luontoalla hän keskittyy erityisesti vastuullisuuden yhdistämiseen liiketoiminnan taloudellisiin tavoitteisiin. Pirita toimii sillanrakentajana eri maailmojen välillä, sillä hän ymmärtää sekä bisnesmaailmaa että oikeudenomistajien ja sidosryhmien näkökulmaa. Piritalla on pitkä kokemus strategiasta, yrityskaupoista ja sijoitustoiminnasta mm. EY-Parthenonilla, PwC Strategy&:lla, Booz & Companylla ja Merrill Lynchilla sekä Helenillä, Metsolla ja Nokialla. Lisäksi Pirita on toiminut Ylen saamenkielisten sisältöjen päätoimittajana ja hän on Saamelaiskäräjien vaaleilla valittu edustaja Inarista. Tällä hetkellä Pirita työskentelee väitöskirjatutkijana Sibelius-Akatemialla. Piritalla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto) sekä median ja viestinnän maisterin tutkinto (with Distinction) London School of Economicsista.