Luontoan johtamalle konsortiolle merkittävä Metsän puolella -rahoitus Koneen Säätiöltä

Keväällä käynnistyvässä hankkeessa määritellään, mitä uudistava liiketoiminta metsien käytön kontekstissa tarkoittaa. Hanke haastaa metsäalan perinteisiä paradigmoja ja purkaa ajatusmalleja, joissa metsien muut arvot ovat taloudelle alisteisia.

Keväällä käynnistyvässä hankkeessa määritellään, mitä uudistava liiketoiminta metsien käytön kontekstissa tarkoittaa. Hanke haastaa metsäalan perinteisiä paradigmoja ja purkaa ajatusmalleja, joissa metsien muut arvot ovat taloudelle alisteisia.

Kaksivuotisessa hankkeessa ovat mukana Luontoan lisäksi vastuullisuuskonsultointiyhtiö Third Rock Finland Oy ja Jyväskylän yliopisto.

– Hankkeessa määritetään ekologisen tutkimuksen ja sidosryhmädialogin kautta, mitä uudistava liiketoiminta metsäekosysteemien käytön kontekstissa on. Uudistavalle metsien käytölle luodaan myös ekologiset ja sosiaaliset kriteerit. Yhtenä hankkeen tavoitteena on vahvistaa metsäalan sisäisiä muutosajureita ja tuoda näkyviin tutkimustietoa sekä niitä ääniä, jotka eivät nykyisessä metsäkeskustelussa kuulu, kertoo Johanna Haapala Luontoalta.

Konsortion ainutlaatuisuus on metsäteollisuuden sisäisten asiantuntijoiden, yritysvastuun edelläkävijöiden ja tutkijoiden yhteistyössä, joka tuottaa tieteellistä argumentointia ja haastaa metsäsektoria sen omilla foorumeilla.

– Myös metsäalan on oltava valmis haastamaan perinteisiä paradigmoja, jotta muutos kohti uudistavaa liiketoimintaa olisi mahdollinen. Hankkeemme pyrkii moniarvoistamaan sekä metsäkeskustelua että metsien käyttöä. Metsäsektorin sisällä on aitoa muutoshalukkuutta, mutta vaikuttaa siltä, että ulkoisen paineen puristuksessa ala käy ulospäin yhtenäistä puolustustaistelua eivätkä alan sisäiset eriävät näkemykset pääse kuuluviin. Näitä ääniä haluamme vahvistaa, pohtii Sari Kuvaja Third Rockista.

– Uudistava liiketoiminta metsien käytön kontekstissa kuulostaa houkuttelevalta ja hyvä niin. Se on kuitenkin todellisuudessa vaikeasti määriteltävä kokonaisuus, joka haastaa metsiä koskevaa tietoa ja tiedon käyttäjiä ihan uudenlaisten pohdintojen äärelle. Mikä esimerkiksi on se vertailutila, jonka pohjalta uudistavuus määritellään? Mitä mittareita käytetään? Muun muassa näitä teemoja pohdimme hankkeessa, sanoo Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.

Lue Koneen Säätiön uutinen täältä.

Lisätietoa:

Johanna Haapala, Luontoa Oy,  040 576 0239, johanna@luontoaconsulting.fi

Sari Kuvaja, Third Rock Finland Oy, 040 528 2820, sari.kuvaja@thirdrock.fi

Panu Halme, Jyväskylän yliopisto, 040 805 4945, panu.halme@jyu.fi

Kuva: Axel van der Donk on Unsplash

LinkedIn
Facebook
Threads
X
WhatsApp
Email