Luontoa Consulting aloittaa yhteistyön pohjoismaisen konsulttitalo Milttonin kanssa

Yhdessä luonnon monimuotoisuuden asiantuntijatalo Luontoa ja Miltton tarjoavat täysin uudenlaisia strategisen vastuullisuuden palveluita luonnon monimuotoisuuden saralla. Palveluissa yhdistyvät strateginen neuvonanto ja konkreettinen luontotyö.

Yhdessä luonnon monimuotoisuuden asiantuntijatalo Luontoa ja Miltton tarjoavat täysin uudenlaisia strategisen vastuullisuuden palveluita luonnon monimuotoisuuden saralla. Palveluissa yhdistyvät strateginen neuvonanto ja konkreettinen luontotyö.

“Luonnon monimuotoisuus on nousemassa yhä tärkeämmäksi aiheeksi yhteiskunnassa ja organisaatioiden vastuullisuustyössä, minkä vuoksi yrityksillä on kasvava paine ymmärtää omia luontoriippuvuuksiaan ja -vaikutuksiaan. Siksi olemme ryhtyneet yhteistyöhön Luontoan kanssa. Yhteinen tarjontamme on markkinassamme ainutlaatuinen yritystemme uniikkien vahvuuksien ansiosta”, toteaa Milttonin johtava neuvonantaja Terhi Koipijärvi.

Luonnon monimuotoisuus hupenee vaarallista vauhtia, mistä on muodostunut merkittävä uhka koko ihmiskunnalle. Oman tulevaisuutensa turvaamiseksi yritysten on aika herätä luontokatoon viimeistään nyt.

Luontoan ja Milttonin kumppanuus tarkoittaa vahvan luontoymmärryksen yhdistämistä liiketoimintastrategioihin, arvonmuodostukseen, johtamiseen, viestintään ja markkinointiin. Vaikuttava luontotyö vaatii erilaisten näkökulmien yhdistämistä.

“Siinä missä ilmastokysymykset ovat uineet useimpien yritysten vastuullisuusohjelmien ja bisneksen ytimeen, monissa organisaatioissa on vasta alettu hahmottamaan liiketoiminnan ja luonnon monimuotoisuuden kytköksiä. Tähän tarpeeseen kumppanuutemme vastaa”, sanoo Luontoa Consultingin toimitusjohtaja Inka Musta.

Yritykset ovat työssä keskenään eri vaiheissa, mutta aihe koskettaa käytännössä kaikkia. Ensimmäinen askel on ymmärtää, millä tavoin biodiversiteetti vaikuttaa omaan liiketoimintaan ja oma liiketoiminta toisaalta luontoon. Tämän jälkeen yrityksen luontotyölle voidaan asettaa selkeät tavoitteet ja mittarit sekä ryhtyä oikein suunniteltuihin toimiin luontovaikutusten parantamiseksi.

Luonnon monimuotoisuustyö vaatii strategisen tavoitteenasetannan lisäksi konkreettisia tekoja. Tähän Luontoalla on erinomaiset valmiudet asiantuntijoidensa pitkän kokemuksen myötä. Yrityksen perustajakolmikolla Inka Mustalla, Johanna Haapalalla ja Lauri Moisanderilla on vankkaa kokemusta niin vastuullisuuden johtamisessa kuin luontoarvojen mittaamisessa. Milttonin kasvavat vastuullisuuspalvelut taas yhdistävät biodiversiteetin laajemmin yritysvastuun ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:
Inka Musta, Co-Founder & CEO, Luontoa Consulting

+358406349900, inka@luontoaconsulting.fi

Eeva Taimisto, Director, Sustainability & Communications, Miltton

+358401723832, eeva.taimisto@miltton.com

miltton.fi

LinkedIn
Facebook
Threads
X
WhatsApp
Email