Kuinka osallisuus toteutuu metsäalalla? Uusi selvitys hakee tähän vastauksia.

Inkluusion ja diversiteetin hyödyt työyhteisöissä on tunnistettu useissa tutkimuksissa. Nyt metsäalalla käynnistyy selvitys, jossa tutkitaan inkluusion toteutumista alan työpaikoilla. Tavoitteena on olla tukemassa metsäalan moniäänistymistä ja sitä kautta kykyä vastata ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksiin.

Workday Designers ja Luontoa Consulting ovat käynnistäneet Metsämiesten säätiön rahoituksella hankkeen, jossa selvitetään inkluusion toteutumista puunhankinnan ja metsäneuvonnan organisaatioissa. Tavoitteena on löytää kehittämiskohteet, joihin tarttumalla ihmisten työhyvinvointia sekä metsäalan veto- ja pitovoimaa voitaisiin parantaa. Hankkeella pyritään myös vahvistamaan metsäammattilaisten kykyä kohdata erilaisia metsistä kiinnostuneita sidosryhmiä.  

̶  Metsäala on murroksessa, sillä metsiin kohdistuu ennennäkemättömän paljon yhteiskunnallista kiinnostusta ja samalla suuria odotuksia. Metsät nähdään metsäteollisuuden raaka-aineena ja metsänomistajan tulonlähteenä, mutta niillä on iso rooli myös ilmastonmuutoksen hillitsijänä ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Samaan aikaan metsänomistajakunta monipuolistuu ja moniarvoistuu. Tämä asettaa ison haasteen metsäammattilaisille, joiden tulisi kyetä keskustelemaan eri taustaisten ihmisten kanssa ja aidosti kuuntelemaan heidän näkemyksiään metsien käytöstä, sanoo toimitusjohtaja Inka Musta Luontoa Consultingilta. 

– Työyhteisöt, joissa ihmiset kokevat olevansa arvostettuja ja joissa ihmisiä kohdellaan reilusti, ovat hyvinvoivia ja myös tuottavampia. Organisaatioiden veto- että pitovoiman kannalta osallisuus ja yhteenkuuluvuus ovatkin kriittisiä tekijöitä. Koska diversiteetin hyödyt eivät toteudu ilman inkluusiota, on ymmärrettävä syvällisesti niin työyhteisön kulttuuria, rakenteita kuin niitä arkisia tilanteita, jotka osallistavat tai ulossulkevat työyhteisön jäseniä. Vain näitä aitoja kokemuksia ymmärtämällä voidaan kehittää metsäalan organisaatioiden toimintaa, alan vetovoimaa sekä tukea alan tulevaisuuden toimintaedellytysten toteutumista, toteaa Workday Designersin työpäivämuotoilija ja yhdenvertaisuusasiantuntija Henna Nätynki

Yhdestä puusta -hankkeen toteuttavat Luontoa Consulting ja Workday Designers Metsämiesten säätiön ja hankkeeseen osallistuvien metsäalan toimijoiden rahoituksella.

Lisätietoa:

Inka Musta, inka@luontoaconsulting.fi, +358406349900

Henna Nätynki, henna@workdaydesigners.com, +358443523624

LinkedIn
Facebook
Threads
X
WhatsApp
Email