Kohti uudistavaa metsien käyttöä – unelma, utopia vai välttämättömyys?

Luontoan koordinoima hanke Uudistava metsien käyttö kurkottaa kohti tulevaisuutta, jossa metsien käyttö on aidosti uudistavaa. Uskomme, että systeeminen muutos tarvitaan metsäluonnon elpymisen, mutta myös metsäteollisuuden taloudellisen menestyksen ja ihmisten hyvinvoinnin takia.

Luontoan koordinoima hanke Uudistava metsien käyttö kurkottaa kohti tulevaisuutta, jossa metsien käyttö on aidosti uudistavaa. Uskomme, että systeeminen muutos tarvitaan metsäluonnon elpymisen, mutta myös metsäteollisuuden taloudellisen menestyksen ja ihmisten hyvinvoinnin takia.

Hankkeessa mukana olevien toimijoiden näkemyksen mukaan luonnonvarojen käytön ja luonnonvaroista riippuvaisen liiketoiminnan pitää mahtua planetaarisiin rajoihin. Tämä johtaa väistämättä pohtimaan rakenteellisten muutosten tarvetta ja kysymään, millainen on ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän metsien käytön systeeminen muutos. Miten metsiä käytetään planetaarisissa rajoissa Suomessa ja muualla maailmassa? Jotakin tästä jo tiedetään, mutta paljon on vielä tutkimatta. Uudistava metsien käyttö -hankkeella liitymme etsijöiden joukkoon.

Ekologinen kestävyys perustana

Luonnon hyvinvointi on edellytyksenä ihmisen ja myös talouden hyvinvoinnille. Metsiemme monimuotoisuus heikentyy edelleen,  ja siksi metsien käytön tavoitteita on arvioitava uudelleen. Se, että 1950-luvulta alkaen metsien kasvatus ja käyttö on suunniteltu ja toteutettu puunjalostusteollisuuden tarpeista lähtien, ei tarkoita, että niin tulisi tai kannattaisi toimia myös 2020-luvulla. Meillä on varaa moniarvoisempaan metsien käyttöön. Tahtoakin löytyy, mutta tämä tahto ei ole vielä riittävästi kanavoitunut poliittiseen päätöksentekoon.

Metsän ja metsäluonnon tutkimus on kuitenkin moniarvoistunut, ja siihen jatkumoon Luontoan koordinoima Uudistava metsien käyttö -hanke aikoo asettua. Lähtökohtana hankkeessa on sen tunnustaminen, että ekologinen kestävyys muodostaa perustan metsien käytön kestävyydelle: ilman ekologista kestävyyttä ei ole tulevaisuuden sosiaalista tai taloudellista kestävyyttä. On arvokasta, että metsäyhtiöt ovat rohkeasti lähdössä kohti uudistavaa metsien käyttöä. Työnsä ja tavoitteidensa legitimoimiseksi ne tarvitsevat kuitenkin tiedemaailman ja kansalaisyhteiskunnan panoksen ja tuen.

Myöskään tämä hankekonsortio ei aio tehdä määrittelyä yksin, konsulttikuplasta tai tutkijankammiosta huudellen. Käymme vuoropuhelua sidosryhmien, kuten metsänomistajien, metsäyhtiöiden, kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden kanssa koko hankkeen ajan. Haastamme ja haastattelemme, tutkimme, järjestämme työpajoja ja viestimme sekä tavoitteista, näkemyksistä että tuloksista aktiivisesti. Olemme avoimia, myös kritiikille.

Se, että metsiä koskeva keskustelu esimerkiksi mediassa ja metsiä koskevassa tutkimuksessa on moniäänisempää kuin aiemmin, antaa toivoa sille, että myös metsäpoliittisessa päätöksenteossa otettaisiin lähtökohdaksi ekologinen kestävyys. Kaikkien toimijoiden pitäisi kyetä uudistumaan ja asettumaan uusien lähtökohtien puolelle, jotta aito muutos maapallon, ihmisten ja muunlajisten hyväksi olisi mahdollinen.

Johanna Haapala, metsänhoitaja, Luontoa

Panu Halme, filosofian tohtori, Jyväskylän yliopisto

Sari Kuvaja, metsänhoitaja, Third Rock

Inka Musta, metsänhoitaja, Luontoa

Kuva: Abby Rurenko on Unsplash

LinkedIn
Facebook
Threads
X
WhatsApp
Email