Ekologia ja luonnonsuojelubiologia

Ekologia ja luonnonsuojelu-biologia

Tiimillämme on laaja-alainen ja monitieteinen osaaminen ekologiasta sekä ympäristö- ja taloustieteistä. Täydennämme tätä tarpeen mukaan tuomalla hankkeisiimme erityisosaamista laajasta tutkija- ja asiantuntijaverkostostamme (liiketoimintasektori- ekosysteemi eri maantieteissä. Luonnonsuojelubiologian osaamisemme kattaa myös ihmisten ja yhteiskunnan roolin huomioimisen luonnonsuojelussa; ymmärrämme kokonaisvaltaisesti liike-elämän, lainsäädännön ja ympäristöpolitiikan, ja taloudellisten kannustimien merkityksen ja roolit uudistavan liiketoiminnan mahdollistamisessa.

Liiketoiminnan luontovaikutusten arviointi ja mittaaminen

Luontovaikutusten arviontiin ja raportointiin liittyvät viitekehykset kehittyvät huimaa vauhtia. Tunnemme viitekehykset hyvin ja tuemme asiakkaitamme lähestymistapojen ymmärtämisessä ja soveltamisessa eri tyyppisten toimijoiden arvoketjuissa. Tärkeimmät työssämme hyödyntämät viitekehykset ovat SBTN ja TNFD, jotka ovat linkittyvät vahvasti EU:n kestävyysrapotointistandardiin (CSRD) ja tukevat sen toimeenpanoa.

Kokemuksemme mukaan viitekehyksiä tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää niiden taustat kokonaisvaltaisesti, sisältäen tavoitteet luontokadon ehkäisyyn ja luontopositiivisuuteen, luontohaittojen ajurit, ekosysteemit joita tulisi turvata sekä eri sektorien/arvoketjujen vaikutukset näihin, ja liike-elämän ja sidosryhmien tarpeet.

Raportointi- ja viitekehykset luontotyölle

Luontovaikutusten arviontiin ja raportointiin liittyvät viitekehykset kehittyvät huimaa vauhtia. Tunnemme viitekehykset hyvin ja tuemme asiakkaitamme lähestymistapojen ymmärtämisessä ja soveltamisessa eri tyyppisten toimijoiden arvoketjuissa. Tärkeimmät työssämme hyödyntämät viitekehykset ovat SBTN ja TNFD, jotka ovat linkittyvät vahvasti EU:n kestävyysrapotointistandardiin (CSRD) ja tukevat sen toimeenpanoa.

Kokemuksemme mukaan viitekehyksiä tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää niiden taustat kokonaisvaltaisesti, sisältäen tavoitteet luontokadon ehkäisyyn ja luontopositiivisuuteen, luontohaittojen ajurit, ekosysteemit joita tulisi turvata sekä eri sektorien/arvoketjujen vaikutukset näihin, ja liike-elämän ja sidosryhmien tarpeet.

Strategia ja liiketoiminnan kehittäminen

Tiimillämme on vahva kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja strategiatyöstä. Ilmastonmuutos ja luontokato tulevat vaikuttamaan kaikkien elämään ja kaikkeen liiketoimintaan, ja siksi oman toiminnan vaikutusten ymmärtäminen, mittaaminen on tärkeä osa organisaation strategiaa ja riskienhallintaa. Näistä raportoidaan tulevaisuudessa osana tilinpäätöstä, joten asiat koskevat laajasti organisaatioiden toimintoja (ESG, talous- ja liikkeenjohto, viestintä). Autamme asiakkaitamme integroimaan luonto- ja ilmastotyön kiinteäksi osaksi liiketoimintastrategiaa, ja poistamaan mahdollisia sisäisiä kuiluja jotka hidastavat strategioiden toimeenpanoa.