TNFD-koulutus rahoitussektorin toimijoille

Luontoa toteuttaa yhdessä The Biodiversity Consultancyn kanssa Sitran rahoittaman ja finanssialan toimijoille suunnatun TNFD-koulutusohjelman. Koulutukseen osallistuu johtavia institutionaalisia sijoittajia, varainhoitajia ja lainoittajia, ja siinä opitaan kuinka tunnistaa, hallita ja raportoida liiketoiminnan luontovaikutuksia ja -riippuvuuksia, riskejä sekä luontoon liittyviä mahdollisuuksia.

Sitaatti Sitralta

Vastuullisen metsien käytön edistäminen - Case Stora Enso

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Stora Enso

Kaksoisolennaisuus-analyysi - Case Tornator

Luontoa toteutti Tornator Oy:lle EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen kaksoisolennaisuusanalyysin sekä tähän liittyvän GAP-analyysin jossa verrattiin CSRD:n ja GRI:n vaatimuksia. Työtä edelsi sidosryhmästrategian laadinta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia.

Tornator Oy

Vapaaehtoisen sertifiointijärjestelmän kehitys - Case FSC International

Luontoa toimi FSC:n kumppanina sertifiointijärjestelmän kehitykseen liittyvässä hankkeessa. Hankkeessa selvitettiin, miten olemassa olevan datan pohjalta voidaan todentaa FSC-sertifioinnin vaikutuksia metsien monimuotoisuuden turvaamiseen. Jatkohankkeessa Luontoa tukee FSC:tä monimuotoisuuden mittaamisen ja monitoroinnin kehittämisessä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia.

FSC International

Luonnon monimuotoisuuden mittaamisen kehitys - Case Aari

Luontoa kehittää yhteistyössä CollectiveCrunch-yhtiön kanssa Aarille satelliittikuviin, näitä tukeviin tietolähteisiin ja tekoälyprosessointiin pohjautuvaa ratkaisua luonnon monimuotoisuuden mittaamiseen ja huomioimiseen metsävarojen käytön suunnittelussa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia.

Aari

Vastuullisuusohjelman laadinta - Case Koneyrittäjät ry

Luontoa laati Koneyrittäjät ry:lle vastuullisuusohjelman, joka linjaa valtakunnallisen yrittäjä- ja työnantajajärjestön työtä vastuullisuuden eteen vuosina . Ohjelman laadintaa edelsi Luontoan tekemä olennaisuusanalyysi. Työhön sisältyi myös vastuullisuusohjelman jalkautusta tukevien sisäisten koulutusten järjestäminen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia.

Koneyrittäjät ry